Aplikacje webowe

Aplikacje webowe

Aplikacje webowe to serwisy internetowe działające w przeglądarce internetowej i serwerze zdalnym, dostarczając poprzez protokół https dane od i do użytkownika. Niewątpliwą zaletą aplikacji webowych jest możliwość uruchomienia na wielu komputerach w dowolnym czasie. Aplikacje internetowe mają również niski koszt uruchomienia u ich użytkowników gdyż wymagają jedynie standardowego komputera lub smartfona. Po stronie serwera wymagania są uzależnione od potencjału aplikacji, ilości użytkowników i jednocześnie wykonywanych operacji (szczególnie na bazie danych). Rozwój w czasie, przyrost danych i zwiększenie aktywności wymusza konieczność poszerzenia wydajności aplikacji. Jest to operacja łatwa do wdrożenia między innymi poprzez budowę klastra serwerów z wykorzystaniem load balancingu oraz wysoko wydajnej optymalizacji kodu, bazy danych i wykorzystania szerokich możliwości wykorzystania cache, proxy i odrębnych zasobów na pliki statyczne. Możesz więc być pewien, że aplikacja będzie pracować długo, bez konieczności szukania innych rozwiązań, a jej serwisowanie i rozwój będzie racjonalny czasowo i kosztowo.

Projektujemy aplikacje internetowe dla firm

Aplikacją webową może być również aplikacja PWA (Progressive Web App) tj. taka aplikacja, która może być używa jako natywna aplikacja mobilna. Dotyczy to jednak tylko prostych aplikacji, które nie wymagają natywnych zasobów smartfona takich jak: aparat, nawigacja gps, dostęp do funkcji telefonu itp.

W rozbiciu na elementy, aplikacja jest zbudowana z części frontowej,backendowej i serwerowej. Dzięki pełnej elastyczności w każdym z elementów systemu, aplikacja może być zbudowana w oparciu o autorski wygląd i logikę funkcjonalną.

Aplikacja webowa vs Aplikacja desktopowa

Zazwyczaj aplikacja, program komputerowy kojarzy nam się z oprogramowaniem instalowanym na lokalnym środowisku operacyjnym np. Windows. Program taki działa w obrębie komputera, na którym jest zainstalowany i może łączyć się z lokalną bazą danych lub serwerem zdalnym w celu synchronizacji danych.

Aplikacja webowa działa na serwerze zdalnym i może być uruchomiona w każdej przeglądarce internetowej za pośrednictwem sieci internet. Niewątpliwą zaletą aplikacji webowej jest brak konieczności instalowania programu lokalnego, co ma istotne znaczenie gdy chcemy korzystać z aplikacji na wielu urządzeniach. Każda aktualizacja aplikacji odbywa się tylko an serwerze aplikacji co przyspiesza przejście na kolejną wersję systemu. Ograniczeniem aplikacji webowej jest ograniczony zasób do zasobów lokalnych komputera, na którym jest ona uruchomiona np. dostęp do plików, sieci wewnętrznej, innych programów.

Aplikacje webowe - jakich technologii używamy?

JS Wrocław
Symfony PHP Wrocław
Git Wrocław
VUE Wrocław
Docker Wrocław
Mongo Wrocław
MySQL Wrocław
PHP Wrocław

Porozmawiaj z nami
o swoim projekcie

+48 71 799 88 81
[email protected]

lub napisz