UI/UX

UI/UX

Czym w skrócie jest UI/UX? Można powiedzieć są to wrażenia użytkownika z korzystania. Jeśli wrażenia będą złe to użytkownik prawdopodobnie sobie nie poradził z obsługą lub zajęła mu zbyt dużo czasu aby zrozumieć jej działanie. Dobre wrażenia z odbioru to takie gdy użytkownik mimo czuje się od początku oswojony z interfejsem aplikacji i rozumie jej działanie, przez co chętnie z niej korzysta. Nie trzeba tłumaczyć jak ogromna rolę odgrywa UI/UX w dzisiejszym świecie, pełnym nowości i innowacyjnych produktów. Ludzie nie są zrażeni do nowych rzeczy, ale niechętnie dostosowują się do nieprzemyślanych i nieintuicyjnych rozwiązań. Warto pamiętać, że w erze informacji codziennie przetwarzamy ogromną ilość informacji, mamy styczność z nowymi technologiami i dlatego pierwszy kontakt z nowością jest decydujący. Kontakt z nowością będzie odebrany dobrze i nasz użytkownik doceni wkład projektanta lub odrzuci rozwiązania przekreślając szanse rozwoju produktu.

Przykładów na dobre i złe rozwiązania najłatwiej znaleźć w przedmiotach użytku codziennego. Drzwi, które nie zostały oznaczone w jaki sposób otwierać – ciągnąć czy pchać. Pilot do tv z wieloma przyciskami do wszystkiego. formularz podatkowy z niejasnymi polami. W internecie takich przykładów możemy znaleźć jeszcze więcej.

Projekty rodzą się w głowie, a ewoluują na kolejnych nośnikach danych.

Czy często tak masz, że myśląc o jakimś rozwiązaniu kreślisz to na kartce lub tablecie, tak aby zobrazować swój pomysł i poddać go dalszej analizie? Gdy projekt, pomysł jest bardziej złożony, stworzenie prototypu jest już koniecznie chociażby w celu prezentacji go innym osobom, które będą mogły szybko wyobrazić sobie kształt i zakres projektu.

Gdy spotykamy się pierwszy raz z klientem, często słyszymy: „Chciałbym stworzyć serwis internetowy, aplikację, która udostępni określone funkcjonalności w określony sposób”. Abyśmy mogli pracować dalej nad realizacją zadania musimy wykazać, że właściwie odczytaliśmy pomysł naszego klienta i możemy zastosować wybrane narzędzia do realizacji danego projektu.

Tworząc pierwsze makiety funkcjonalne i dobierając technologie uzyskujemy odpowiedź czy projekt został dobrze przez nas zrozumiany i czy zostanie prawidłowo odczytany u końcowych użytkowników.

Kiedy warto tworzyć makiety projektowe i koncepcyjne?

Każdy projekt, który posiada złożone funkcjonalności, nietypowy sposób komunikacji, start-up lub po prostu każda innowacyjność wymaga opracowania analizy możliwości wdrożenia takiego projektu oraz opracowania najlepszej drogi do uzyskania zaangażowania i wygody w użyciu dla końcowych odbiorców. Koszty makietowania zwracają się wielokrotnie, bo już na tym etapie możemy przewidzieć większość zagrożeń dla projektu, eliminując tym samym późniejsze koszty poprawek, wymaganych zmian i konieczności dostosowana się do realiów środowiska produkcyjnego realizowanego projektu.

Jak unikamy błędów w projektowaniu interfejsów naszych aplikacji? Z pomocą przychodzi 10 zasad Jacoba Nielsena, które mówią (w naszym tłumaczeniu):

  1. Zawsze wiesz gdzie jesteś – użytkownik musi wiedzieć jaki jest status i miejsce, z którym się znajduje. Ma o szczególe zastosowanie gdy aplikacji posiada wiele poziomów, a użytkownik przeszedł do kolejnych kroków np. podczas składania zamówienia, użycia filtrów lub wyszukiwania. Użytkownik tym samym potrafi w łatwy sposób wrócić do miejsca, w którym był
  2. Masz odniesienie do znanych rzeczy – użytkownik w sposób intuicyjny potrafi odczytać jak poruszać się w aplikacji, interfejsie poprzez użycie znanych mu symboli i języka komunikacji. Dzięki temu umożliwiamy korzystanie z aplikacji bez konieczności instruktażu, znane z codziennego życia symbole, komunikaty są przeniesione i podobnie odnoszą się do poszczególnych elementów systemu.
  3. Masz kontrolę i wolność wyboru – zmuszanie użytkownika do określonych zachować nigdy się nie sprawdzi, a najczęściej sprawi, że bezpowrotnie ucieknie w inne miejsce. Z tego względu kluczowe jest stosowanie podstawowych kontrolek powrotu, wyjścia do menu głównego lub anulowania wybranego procesu.
  4. Spójność i standardy – utrzymanie spójności w obrębie całego projektu oraz trzymanie się sprawdzonych wzorców i standardów zapewnią stabilny i poprawny odbiór użytkownika. Przestrzeganie standardowych konwencji UI/UX jest mniej ryzykowne. Wszyscy pamiętamy serwis Google Plus, w którym przycisk „polubienia” był oznaczony jako „+1” i nawet takiemu gigantowi jak Google nie udało się zmienić już mocno utartych standardów w postaci przycisku „lubię to”.
  5. Prewencja błędów – unikaj możliwości wystąpienia błędów w aplikacji w miejscach gdzie jest to prawdopodobne. Najczęściej możemy pomóc użytkownikowi podczas interakcji przez formularze. To tam najczęściej aplikacja oczekuje pełnej walidacji danych, do których należy przygotować użytkownika.
  6. Rozpoznawanie, a nie przypominanie – łatwiej jest zasugerować użytkownikowi najkrótszą drogę do osiągnięcia celu niż pokazywanie wszystkich możliwych opcji. Ma to szczególne zastosowanie w wyszukiwarkach, które powinno rozpoznać intencje użytkownika.
  7. Elastyczność i efektywność użytkowania – interfejs musi umożliwiać elastyczne podejście w obsłudze użytkownika poprzez alternatywne sposoby dotarcia do informacji, realizacji celu. Tym samym muszą być to działania efektywne, które będą skutkować prawidłowym działaniem w obszarze aplikacji.
  8. Estetyczny i minimalistyczny design – ten punkt dla nas ma duże znaczenie, bo oprócz kwestii związanych użytecznością i interfejsem to ma kluczowe znaczenie w pozytywnym odbiorze i skuteczności sprzedaży. Staramy się aby nasze grafiki i layouty nie były przeładowane i przeciążane zbędnymi informacjami, a raczej skupiały się na istocie przekazu w jak najlepszej formie.
  9. Pomoc użytkownikowi w unikaniu i naprawianiu błędów – ta zasada dotyczy przede wszystkim bardziej skomplikowanych aplikacji, które mają wysokie wymagania w użytkowaniu. W tym celu konieczne jest przygotowanie instrukcji, znaczników pomocy i komunikatów objaśniających działanie poszczególnych pól i funkcji.
  10. Pomoc i dokumentacja – podobnie jak w poprzednim przypadku, w bardziej złożonych aplikacjach system pomocy i dokumentacji powinien być jaj najpełniejszy. Korzyścią dobrze udokumentowanego projektu jest ograniczenie kontaktu użytkownika i brak potrzeby fizycznej reakcji na zgłoszenia dotyczące np. pytań o dane funkcje.

Powyższe zasady dotyczą z wyjątkami każdej aplikacji lub złożonego serwisu internetowego. Zawsze staramy się aby nasze wybory przy projektowaniu UX/UI uwzględniały powyższe zasady, a nade wszystko projektować z perspektywy użytkownika końcowego.

UI/UX - jakich technologii używamy?

ADOBE XD

Porozmawiaj z nami
o swoim projekcie

+48 71 799 88 81
[email protected]

lub napisz