Santander

Dla wewnętrznych departamentów banku Santander wykonaliśmy szereg wdrożeń zaprojektowania interfejsów graficznych systemów bankowości. Naszym zadaniem przede wszystkim było przeprojektowanie istniejących oraz nowych systemów banku dla ich lepszej użyteczności i spójności zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej.

Zatwierdzone projekty graficzne były przez nas następnie wdrażanie w zakresie frontend-developmentu, a następnie przekazywane do działów wdrożeniowych w strukturach banku, które na ich podstawie uruchamiały produkcyjne aplikacje.

• • •
SantanderSantanderSantanderSantander

Porozmawiaj z nami
o swoim projekcie

+48 506 160 480
[email protected]

lub napisz